fbpx

Platformă de susținere și promovare a mediului de business din Moldova și Republica Moldova

Urmărește-ne:

Caută
Close this search box.

Platforma de susținere a afacerilor din
Moldova și Republica Moldova

Caută
Close this search box.

Astăzi nu mai putem vorbi de dezvoltare regională dirijată centralist

În opinia prof.univ.dr. Andrei Ștefan Neștian, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, politicile economice de dezvoltare regională trebuie construite prin contribuția mai multor actori: Guvernul României, ADR Nord-Est, Consiliile Județene, Primăriile, Camerele de Comerț și Industrie, marile companii din regiune etc.

O dezvoltare organică, naturală, se produce de la sine. Însă, dacă dorim o accelerare a dezvoltării pe o anumită focalizare, este nevoie de cel puțin două lucruri: 

  • înțelegerea valorii și realismului unei posibile focalizări,  
  • conceperea unor măsuri bine coordonate și acceptate de actorii menționați. 

Ambele presupun un efort de analiză pentru fundamentarea alegerii unei anumite focalizări a dezvoltării regionale și, ulterior, când se va ajunge la implementarea unor măsuri, un efort de a face analize care să monitorizeze realizarea efectelor scontate ale acestor strategii. 

Orizontul de timp al unor astfel de demersuri este la nivelul a 5-15 ani în viitor. 

Planurile actuale nu sunt centrate pe nevoile regionale.

La nivel național există strategii și planuri de dezvoltare economică regională, inclusiv celebrul PNRR. Dar, ele nu sunt rodul unei viziuni centrate pe nevoile regionale, locale. 

Au fost culese date și opinii din teritoriu, dar aceste strategii sunt în principal mijloace de alocare prioritară a unor resurse, cu prioritatea determinată de viziunea guvernului de la București. 

Jocurile puterii fac adesea ca deciziile să favorizeze alocarea de resurse pe alte criterii decât cele ale nevoilor reale de dezvoltare clamate de regiuni.  

În dezvoltarea regională putem vorbi astăzi despre trei niveluri de influențare a evoluțiilor: 

  • conceperea de strategii, cu măsuri implementabile imediat; 

Strategiile și măsurile sunt cu cel mai scurt orizont decizional (1-4 ani) și cu cel mai mare grad de detaliere a intervențiilor, urmând să fie asumate de una sau mai multe instituții care au puterea de a le implementa,  în limitele lor de autoritate, adesea cu gândul la dimensiunea temporală a unui mandat al decidentului principal. Guvernul României, Consiliile Județene, Agenția de Dezvoltare Regională, Primăriile, toate pot concepe și implementa strategii și măsuri în limitele lor de autoritate.

  • conceperea de politici, care să reprezinte un cadru în care pot fi limitate sau încadrate anumite măsuri; 

Politicile sunt cu un orizont de timp mai mare (3-8 ani) și cu un grad de detaliere mediu, pentru a permite un spectru larg de strategii actuale sau viitoare, care să poată fi adaptate situației din momentul precis al adoptării lor. 

Ele pot fi folosite de diferite instituții cu rol de coordonare sau implementare a unor programe în care sunt așteptate inițiative ale unor actori. De exemplu, alocarea fondurilor europene se face în cadrul unor politici europene și naționale, care determină priorități de alocare și programe în care instituțiile publice sau companiile sunt invitate să manifeste inițiative, depunând proiecte care să ducă la apariția unor rezultate concrete. 

Aceste proiecte sunt orientate și limitate de politicile respective. În prezent, conceperea de politici de dezvoltare regională este asumată la nivelul Guvernului, a ARD-urilor și a unor instituții aflate în subordinea Guvernului. Vocea actorilor regionali în conceperea acestor politici este pe multe axe de dezvoltare absentă sau slab reprezentată.  

  • conceperea de viziuni susținute de stakeholderii reprezentativi, care să determine direcțiile cele mai favorabile pentru viitoarele politici, măsuri și strategii. 

Viziunile strategice privind evoluția pe o anumită axă de dezvoltare au cel mai larg orizont decizional și sunt cel mai puțin detaliate în termen de intervenții. Ele trebuie să fie creații realizate cu contribuția deschisă și profesionistă a celor mai importanți actori și stakeholderi regionali. 

Actorii au în prezent și în viitor potențiale roluri active în realizarea de strategii și în implementarea lor, iar stakeholderii, pot avea doar roluri de beneficiari. Toți actorii sunt și stakeholderi, dar nu toți stakeholderii pot fi actori. 

Rolul viziunilor este de a oferi ținte de dezvoltare pe termen foarte lung (6-15 ani), care, fiind realizate colectiv, creează atașament și acceptare din partea marii majorități a stakeholderilor. 

Difuzarea în întreaga comunitate a unei viziuni are rolul de a genera tensiunile evolutive pe termen lung și de a influența măsurile și strategiile tuturor actorilor regionali fără vreo formă de impunere. 

De ce anume are nevoie dezvoltarea coerentă și pe termen lung?

1. Viziune strategică

O viziune strategică, creată și asumată de cei mai importanți actori regionali în urma unor activități de foresight (privire în viitor), poate fi folosită ca referință în toate discuțiile privitoare la crearea de planuri, programe, politici sau decizii de alocare a unor resurse care au impact asupra dezvoltării regionale. 

Ea poate fi folosită atât de instituțiile publice cât și de ONG-uri, asociații patronale sau companii pentru a-și argumenta cererile și propunerile în relația cu Guvernul și cu Parlamentul. 

Ea poate fi folosită ca referință în armonizarea colaborării dintre diferiți actori ai dezvoltării regionale, astfel încât efectele benefice ale unor decizii să nu fie doar bazate pe viziuni înguste și interese limitate la o anumită localitate sau o anumită instituție. 

2. Armonizarea intereselor

Pornind de la această triadă – strategii, politici, viziuni – o dezvoltare regională coerentă pe termen lung, are nevoie de armonizarea intereselor și perspectivelor multiplilor actori economici și instituționali. 

3. Studii sectoriale

Regiunea de NE și județul Iași sunt recunoscute pentru prezența anumitor industrii și pentru un anumit potențial economic. Însă, pentru a trece de la a crede că știm încotro ne îndreptăm, la a ști realmente, este necesar un efort instituțional dedicat realizării periodice a unor studii sectoriale, pe industriile din regiune. 

Este necesar un efort coordonat de implicare colectivă în conceperea de viziuni agreate la nivel regional, din care să derive politici de dezvoltare sectorială congruente și strategii realmente benefice. Instituțiile publice din regiune, asociațiile din mediul de afaceri împreună cu institutele de cercetare și universitățile din zonă au capacitatea de a le face. 

Intermedierea politică nu e o soluție

Trebuie însă alocate resurse și trebuie coordonat un astfel de proces de concepere a celor trei instrumente de focalizare, favorizare și dirijare efectivă a evoluțiilor agreate. 

Armonizarea intereselor și perspectivelor multiplilor actori economici și instituționali este principala dificultate, în condițiile în care principala cale pragmatică de reunire a vocilor din regiune este astăzi considerată doar cea oferită de reprezentarea politică. 

Intermedierea politică a intereselor regionale prin vocea și puterea națională relativă a politicienilor și filialelor de partid din zonă este însă o cale limitată și grevată de multe distorsiuni. 


Soluția – structuri dedicate dezvoltării regionale

De aceea, consider că soluția pentru a putea fi create aceste instrumente – strategii, politici și viziuni – este reunirea unor actori relevanți – ONG-uri, agenți economici și instituții publice – în structuri dedicate acestei forme de colaborare. 

Fie că se vor numi Proiecte, Asociații sau Consorții, este necesară apariția și perenizarea lor.  Existența lor trebuie să aibă ca finalitate: 

  • crearea și difuzarea de viziuni privind dezvoltarea regională pe diferite axe tematice (economic, infrastructură, transporturi, dezvoltare socială și locativă, sănătate etc.), 
  • crearea pentru utilizare în regiune a unor politici coerente, utilizabile în limitele lor de autoritate de instituțiile și de ceilalți actori locali,  
  • (c) conceperea unor propuneri de politici coerente, bine fundamentate și clar orientate, care să fie înaintate în toate discuțiile și deciziile privitoare la dezvoltarea regională în care anumiți actori regionali sunt prezenți la nivel național. 

Astăzi nu mai putem discuta despre o dezvoltare regională dirijată centralist

Avem nevoie de o gândire de tip rețea, în care fiecare actor și fiecare stakeholder regional semnificativ să fie activat și orientat spre a sprijini o stare viitoare mai bună, agreată ca fiind binele colectiv.  

Rolul viziunilor este de a oferi ținte de dezvoltare pe termen foarte lung (6-15 ani), care, fiind realizate colectiv, creează atașament și acceptare din partea marii majorități a stakeholderilor. 

Difuzarea în întreaga comunitate a unei viziuni are rolul de a genera tensiunile evolutive pe termen lung și de a influența măsurile și strategiile tuturor actorilor regionali fără vreo formă de impunere. 

……………………………………………………………………….

Vezi și care ar fi cele 6 condiții care ar ajuta Moldova să se dezvolte.

Șase condiții pentru dezvoltarea regiunii

Platforma de susținere a afacerilor din
Moldova și Republica Moldova

Caută
Close this search box.